Image by Sincerely Media

Fundacja Edukacji i Mediów powstała w 2020 roku jako odpowiedź na rosnącą potrzebę angażowania się młodych ludzi w życie społeczne i publiczne. Szczególne miejsce w tej aktywności znajdują zainteresowanie edukacją oraz mediami, zwłaszcza w ich współczesnej odsłonie. 

Główne cele fundacji 

Fundacja wspiera idee pracy organicznej we wszelkich przejawach działalności edukacyjnej, społecznej i kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem historii, nauki, kultury, mediów i przedsiębiorczości. Niezwykle istotnym aspektem naszej działalności jest także wspieranie edukacji i działalności medialnej, a także prowadzenie działalności reklamowej i promocyjnej w odniesieniu do treści, wydawnictw, portali

i innych mediów realizujących podobne do fundacji cele i wartości.

Fundacja Edukacji i Mediów monitoruje zawartość oraz jakość mediów audiowizualnych a ponadto przeprowadza analizy medialne, edukacyjne, ekonomiczne i społeczno-polityczne, które dotyczą naszego kraju oraz państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Wierzymy w niebagatelną rolę wsparcia postaw prozdrowotnych, upowszechniania wiedzy z zakresu ekologii, ochrony środowiska naturalnego a także kształcenia na odległość (e-learning), co w dobie pandemii ma szczególne znaczenie. 

Realizacja celów

Fundacja Edukacji i Mediów realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej i medialnej, wydawniczej, publicystycznej

oraz filmowej.

Ponadto prowadzimy liczne projekty edukacyjne, szkoleniowe, seminaria, kongresy, kursy, debaty, a także konkursy. FEIM angażuje się także w prace naukowe, zjazdy środowiskowe oraz konferencje naukowe.Działania pozwalają nam propagować idee przyświecające naszej inicjatywie. 

Aktywność obywatelska, to niezwykle ważny aspekt funkcjonowania społeczeństwa. Mobilizujemy, zwłaszcza osoby młode, do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, ekonomicznym, politycznym i społecznym państwa a także realizujemy nieodpłatne i odpłatne zadania publiczne.

Aktywność w mediach społecznościowych

Dzięki zaangażowaniu naszych współpracowników oraz wolontariuszy prowadzimy kilka profili w mediach społecznościowych (Facebook).

Z dystansem staramy się trafiać w oczekiwania i sposób bliski osobom młodym, dbając jednocześnie o to by poruszane przez nas tematy były ciekawe dla odbiorców i odzwierciedlały ich przyzwyczajenia oraz sposoby komunikacji (grafiki, memy itp.). 

Fanpage, które prowadzimy :

https://www.facebook.com/FundacjaEiM

https://www.facebook.com/SzkolaPoGodzinach

https://www.facebook.com/ToHistoria2021

Aktywność społeczna fundacji

Fundacja za sprawą swoich współpracowników stara się brać aktywny udział w inicjatywach skierowanych do organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z młodzież, edukacją i mediami. Jednym z przejawów takiego zaangażowania był m.in. udział  w konsultacjach Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia, których inicjatorem jest minister Piotr Mazurek - Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej oraz Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem.

 

To pierwsza w historii naszego państwa inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza wszystkich młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego, a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski. Jest to wydarzenie skupiające liderów środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego podejmiemy dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. Fundacja poprzez swój udział zamierza aktywnie angażować się w proces konsultacji

ale i realizacji pomysłów dla młodych.

Staramy się także współpracować z innymi organizacjami pozarządowymi. Działania te przynoszą wymierne korzyści w zakresie zaangażowania w aktywność społeczną kolejnych młodych osób, które odnajdują się w tematach tj. działania związane np. z edukacją medialną, wymianą doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz dialogiem w zakresie przyszłości edukacji w Polsce.

Aktualnie realizowane projekty

CYKL DEBAT „Media nadają, młodzi pytają!”

 

"Media nadają - młodzi pytają!" to cykl debat w formie wideokonferencji z ekspertami, influencerami, społecznikami, naukowcami, nauczycielami i innymi interesującymi osobami. Rozmawiamy z nimi na temat tego jak wyglądają współczesne media i jaka czeka je przyszłość.  

Aktywność w tym zakresie można obserwować m.in. na fp naszej fundacji w mediach społecznościowych (Facebook). 

 

PORTALMLODYCH.PL

 

Od Października 2021 do  grudnia 2022 potrwa projekt realizowany przez nasza fundację w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 3 (Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich Edycja 2021). 

Pomysł na jego realizację zapoczątkowany został podczas przygotowań do innej inicjatywy jaką realizuje nasza Fundacja tj. opisanego wcześniej projektu „Media nadają - młodzi pytają!”. Jako organizacja pozarządowa chcemy skutecznie animować debatę publiczną w zakresie funkcjonowania, zmian i kierunków rozwoju mediów. Zwłaszcza w zakresie dotyczącym ludzi młodych. Celem portalu ma być zebranie w jednym miejscu w sieci tematyki, która obejmie wiele możliwych zagadnień, problemów młodego pokolenia. Od wyboru profilu szkoły, przez kwestie zdrowego trybu życia, na tematyce lifestylowej kończąc.

Image by Sincerely Media

Fundacja Edukacji i Mediów

Ul. Szlak 77/222

31-153 Kraków

e-mail: kontakt@edukacjaimedia.pl 

 

KRS: 0000869221

NIP: 6762588058 

REGON: 387508282

Wesprzyj nasze działania

Nr konta:

PKO BP  73102028920000510207571591