Zespół

Fundacja to ludzie, w naszym przypadku są to głównie osoby młode chociaż już doświadczone, zaangażowane w realizowane projekty i chętne do rozwoju. Poniżej przedstawiamy kluczowe osoby w naszej fundacji.

Marta Tenerowicz

Politolog, specjalista ds. pozyskiwania funduszy europejskich oraz promocji i administracji. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania jednostką transferu technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Praktyki zawodowe odbywała m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz TVP S.A. Współpracowała z firmami zajmującymi się promocją i organizacją imprez sportowych i kulturalnych, a także z biurem posła do Parlamentu Europejskiego. Odpowiadała m.in. za kontakty z mediami, organizację spotkań i konferencji. W latach 2009-2015 r. zawodowo związana ze Stowarzyszeniem „Edukacja dla Przedsiębiorczości”. W latach 2015-2019 pracowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego gdzie zajmowała się m.in. przygotowaniem strategii województwa. Od 2019 roku jest związana z Radiem Kraków, gdzie aktualnie pełni funkcję Dyrektora Biura Zarządu, Kadr i Administracji. Prywatnie żona i matka dwóch córek.

Dr hab. Klaudia Cymanow-Sosin

Ekspert w zakresie medioznawstwa i komunikacji międzyludzkiej i neuroscience, obecnie kierownik Szkoły Doktorskiej i dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach; wcześniej z-ca dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik kierunku komunikowanie promocyjno-wizerunkowe – reklama, branding, public relations; adiunkt w Katedrze Mediów i Komunikacji społecznej. Wykładowca w Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UPJPII; MBA – Uniwersytet Rolniczy i Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej. Specjalizuje się w obszarze media relations, komunikacji wizerunkowej i public relations. Wydawca, współautorka programów telewizyjnych i radiowych, doradca ds. mediów, autorka książek (m.in. Lokowanie idei w reklamie; Perswazyjność w komunikacji wizerunkowej i języku, Metafory we współczesnej reklamie; współredakcja książki Etyczność w mediach – między pogardą a szacunkiem) oraz ponad 60 publikacji naukowych i publicystycznych. Absolwentka studiów filologicznych i dziennikarskich (IFP UP) oraz studiów w zakresie europeistyki (WSMiP UJ). Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Komisji Medioznawczej Polskiej Akademii Umiejętności, dwukrotnie wiceprzewodnicząca Rady Programowej Radia Kraków, opiekun naukowy Koła Naukowego Komunikacji Wizerunkowej, w przeszłości: prezes Wydawnictwa Edukacyjnego, p.o. prezesa Niepublicznego Instytutu Kształcenia Nauczycieli, doradca ds. mediów ŚDM, członek Rady Programowej Radia Rzeszów. Prywatnie żona, matka czwórki dzieci, muzyk.

Katarzyna Wysocka

Entuzjastka z dozą empatii i uśmiechem od ucha do ucha. Pasjonatka poznawania nowych ludzi i nowych wyzwań. Zawodowo dziennikarka, copywriterka, specjalistka ds. marketingu. Doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Jej główne zainteresowania naukowe skupiają się wokół roli, jaką odgrywają media społęcznościowe w kształtowaniu zachowań wśród młodych ludzi reprezentujących pokolenia – Z oraz Alfa. Prywatnie - dobry kompan do picia kawy i prowadzenia długich rozmów.

Grzegorz Izbicki

Student Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku ekonomiczno-prawnym, działacz społeczny, współkoordynator wielu projektów dla młodzieży m.in.: “#PLDlaMłodych”, “Akademia Samorządu”, „Akademia Patriotyzmu”, „Historia po godzinach”, czy „Droga mierzona sukcesem”. Współorganizator wielu inicjatyw lokalnych m.in. Młodzieżowego Marszu Niepodległości w Suwałkach. Radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego, instruktor Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Specjalista w zakresie mediów społecznościowych. Prowadził komunikację medialną i wizerunkową dla ww. projektów. Doświadczony w zakresie tworzenia treści kreatywnych – grafiki, video na poziomie zaawansowanym.

Paula Jakubik

Studentka prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pełnomocnik Klubu Młodych Stowarzyszenia "Dla Polski" w województwie mazowieckim oraz członek Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA. Od 2019 r. zaangażowana w działalność społeczno-polityczną między innymi jako posłanka XXV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, parlamentarzystka Parlamentu Młodych RP oraz członek IV kadencji Rady Dzieci i Młodzieży przy MEiN. Współautorka raportu Akademii Samorządu 2020 oraz 2021 i raportu końcowego Planu dla Młodych.