Zespół

Poznaj nasz zespół Fundacji Edukacji i Mediów

Marta Tenerowicz

Prezes Fundacji

Politolog, specjalista ds. pozyskiwania funduszy europejskich oraz promocji i administracji. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania jednostką transferu technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Praktyki zawodowe odbywała m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz TVP S.A. Współpracowała z firmami zajmującymi się promocją i organizacją imprez sportowych i kulturalnych, a także z biurem posła do Parlamentu Europejskiego. Odpowiadała m.in. za kontakty z mediami, organizację spotkań i konferencji. W latach 2009-2015 r. zawodowo związana ze Stowarzyszeniem „Edukacja dla Przedsiębiorczości”. W latach 2015-2019 pracowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego gdzie zajmowała się m.in. przygotowaniem strategii województwa. Od 2019 roku jest związana z Radiem Kraków, gdzie aktualnie pełni funkcję Dyrektora Biura Zarządu, Kadr i Administracji. Prywatnie żona i matka dwóch córek.

Dr hab. Klaudia Cymanow-Sosin

Szefowa Zespołu Ekspertów

Ekspert w zakresie medioznawstwa i komunikacji międzyludzkiej i neuroscience, obecnie kierownik Szkoły Doktorskiej i dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach; wcześniej z-ca dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik kierunku komunikowanie promocyjno-wizerunkowe – reklama, branding, public relations; adiunkt w Katedrze Mediów i Komunikacji społecznej. Wykładowca w Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UPJPII; MBA – Uniwersytet Rolniczy i Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej. Specjalizuje się w obszarze media relations, komunikacji wizerunkowej i public relations. Wydawca, współautorka programów telewizyjnych i radiowych, doradca ds. mediów, autorka książek (m.in. Lokowanie idei w reklamie; Perswazyjność w komunikacji wizerunkowej i języku, Metafory we współczesnej reklamie; współredakcja książki Etyczność w mediach – między pogardą a szacunkiem) oraz ponad 60 publikacji naukowych i publicystycznych. Absolwentka studiów filologicznych i dziennikarskich (IFP UP) oraz studiów w zakresie europeistyki (WSMiP UJ). Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Komisji Medioznawczej Polskiej Akademii Umiejętności, dwukrotnie wiceprzewodnicząca Rady Programowej Radia Kraków, opiekun naukowy Koła Naukowego Komunikacji Wizerunkowej, w przeszłości: prezes Wydawnictwa Edukacyjnego, p.o. prezesa Niepublicznego Instytutu Kształcenia Nauczycieli, doradca ds. mediów ŚDM, członek Rady Programowej Radia Rzeszów. Prywatnie żona, matka czwórki dzieci, muzyk.

Paula Jakubik

Koordynator działań medialnych

Studentka III roku prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autorka publikacji dt. polityki młodzieżowej, twórczyni treści lifestylowych i katolickich w social mediach. Koordynatorka Akademii Samorządu i współorganizatorka I Ogólnopolskiego Kongresu Nowych Mediów. Śpiewa w Diakonii Muzycznej „Tyle Dobrego”

Katarzyna Wysocka

Koordynator projektów

Entuzjastka z dozą empatii i uśmiechem od ucha do ucha. Pasjonatka poznawania nowych ludzi i nowych wyzwań. Zawodowo dziennikarka, copywriterka, specjalistka ds. marketingu. Doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Jej główne zainteresowania naukowe skupiają się wokół roli, jaką odgrywają media społęcznościowe w kształtowaniu zachowań wśród młodych ludzi reprezentujących pokolenia – Z oraz Alfa. Prywatnie - dobry kompan do picia kawy i prowadzenia długich rozmów.

Grzegorz Izbicki

Koordynator projektów

Student Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku ekonomiczno-prawnym, działacz społeczny, współkoordynator wielu projektów dla młodzieży m.in.: “#PLDlaMłodych”, “Akademia Samorządu”, „Akademia Patriotyzmu”, „Historia po godzinach”, czy „Droga mierzona sukcesem”. Współorganizator wielu inicjatyw lokalnych m.in. Młodzieżowego Marszu Niepodległości w Suwałkach. Radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego, instruktor Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Specjalista w zakresie mediów społecznościowych. Prowadził komunikację medialną i wizerunkową dla ww. projektów. Doświadczony w zakresie tworzenia treści kreatywnych – grafiki, video na poziomie zaawansowanym.

Aleksandra Czajka

Współpracownik

Działaczka społeczna. Działa na poziomie lokalnym jak i ogólnopolskim. Skupia się na rozwoju kompetencji młodzieży, szczególnie z zakresu gospodarki, kultury i psychologii. Prywatnie pasjonuje się prawem, z zakresu prawa międzynarodowego oraz grą na gitarze.

Edyta Karaba

Współpracownik

Studentka psychologii. Angażuje się  społecznie w różne projekty, szczególnie adresowane do młodzieży. Absolwentka pierwszej edycji Akademii Nowych Mediów, Akademii Samorządu oraz dwóch edycji Akademii Patriotyzmu. Współrealizowała m.in. projekt „Szkoła po godzinach”. Prywatnie interesuje się nowymi mediami, fotografią i psychologią. Uwielbiająca zgłębiać tajniki ludzkiego umysłu, szczególnie ceni sobie kontakt z drugim człowiekiem.