2 (2).jpg

Marta Tenerowicz

Prezes Fundacji

Politolog, specjalista ds. pozyskiwania funduszy europejskich oraz promocji i administracji. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania jednostką transferu technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Praktyki zawodowe odbywała m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz TVP S.A. Współpracowała z firmami zajmującymi się promocją i organizacją imprez sportowych i kulturalnych, a także z biurem posła do Parlamentu Europejskiego. Odpowiadała m.in. za kontakty z mediami, organizację spotkań i konferencji. W latach 2009-2015 r. zawodowo związana ze Stowarzyszeniem „Edukacja dla Przedsiębiorczości”. W latach 2015-2019 pracowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego gdzie zajmowała się m.in. przygotowaniem strategii województwa. Od 2019 roku jest związana z Radiem Kraków, gdzie aktualnie pełni funkcję Dyrektora Biura Zarządu, Kadr i Administracji. Prywatnie żona i matka dwóch córek.

Foto- Wyżga I..png

Izabela Wyżga

Koordynator projektu

Absolwentka i trzykrotna stypendystka Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym ukończyła studia I stopnia z języka polskiego i komunikacji społecznej oraz II stopnia z glottodydaktyki polonistycznej. Lektorka języka polskiego jako obcego, kształcąca i przygotowująca obcokrajowców do egzaminów językowych B2-C1. Zaangażowana w rozwój nowoczesnego patriotyzmu wśród młodzieży, koordynatorka II edycji Akademii Patriotyzmu. Była członkini zespołów badawczych zajmujących się zjawiskiem migracji powrotnych Polaków, a także kształcenia językowego Ukraińców. Zdobywczyni grantu dla najlepszych studentów UJ umożliwiającego realizację autorskiego projektu badawczego nt. różnic kulturowych między językami polskim i ukraińskim. W kręgu jej zainteresowań znajduje się szczególnie umiłowane językoznawstwo.

Foto- Izbicki G..jpg

Grzegorz Izbicki

Koordynator projektu

Student Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku ekonomiczno-prawnym, działacz społeczny, współkoordynator wielu projektów dla młodzieży m.in.: “#PLDlaMłodych”, “Akademia Samorządu”, „Akademia Patriotyzmu”, „Historia po godzinach”, czy „Droga mierzona sukcesem”. Współorganizator wielu inicjatyw lokalnych m.in. Młodzieżowego Marszu Niepodległości w Suwałkach. Radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego, instruktor Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Specjalista w zakresie mediów społecznościowych. Prowadził komunikację medialną i wizerunkową dla ww. projektów. Doświadczony w zakresie tworzenia treści kreatywnych – grafiki, video na poziomie zaawansowanym.

Paula Jakubik

Koordynator projektu

Jakubik P.-foto.png

Studentka prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pełnomocnik Klubu Młodych Stowarzyszenia "Dla Polski" w województwie mazowieckim oraz członek Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA. Od 2019 r. zaangażowana w działalność społeczno-polityczną między innymi jako posłanka XXV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, parlamentarzystka Parlamentu Młodych RP oraz członek IV kadencji Rady Dzieci i Młodzieży przy MEiN. Współautorka raportu Akademii Samorządu 2020 oraz 2021 i raportu końcowego Planu dla Młodych.

Image by Sincerely Media

Fundacja to ludzie, w naszym przypadku są to głównie osoby młode chociaż już doświadczone, zaangażowane w realizowane projekty i chętne do rozwoju.

Poniżej przedstawiamy kluczowe osoby w naszej fundacji.

Image by Sincerely Media

Fundacja Edukacji i Mediów

Ul. Szlak 77/222

31-153 Kraków

e-mail: kontakt@edukacjaimedia.pl 

 

KRS: 0000869221

NIP: 6762588058 

REGON: 387508282

Wesprzyj nasze działania

Nr konta:

PKO BP  73102028920000510207571591