Aktywność społeczna fundacji

Fundacja za sprawą swoich współpracowników stara się brać aktywny udział w inicjatywach skierowanych do organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z młodzież, edukacją i mediami. Jednym z przejawów takiego zaangażowania był m.in. udział  w konsultacjach Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia, których inicjatorem jest minister Piotr Mazurek - Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej oraz Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem.

 

To pierwsza w historii naszego państwa inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza wszystkich młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego, a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski. Jest to wydarzenie skupiające liderów środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego podejmiemy dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. Fundacja poprzez swój udział zamierza aktywnie angażować się w proces konsultacji

ale i realizacji pomysłów dla młodych.

Staramy się także współpracować z innymi organizacjami pozarządowymi. Działania te przynoszą wymierne korzyści w zakresie zaangażowania w aktywność społeczną kolejnych młodych osób, które odnajdują się w tematach tj. działania związane np. z edukacją medialną, wymianą doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz dialogiem w zakresie przyszłości edukacji w Polsce.